1.3.6.8.    Atrybuty archiwizacji    

 

 

ODTWARZAJ

 

Na starcie Aspad będzie wpisywał do bazy danych modułu Asmen ostatnią wartość zarejestrowaną w archiwum. Pozwoli to na przechowywanie i odtwarzanie wartości zadawanych przez operatora systemu Asix także w okresie wyłączenia komputera. Atrybut przeznaczony generalnie dla zmiennych należących do kanału transmisji Asmena typu NONE (brak odświeżania zmiennej poprzez odczyt ze sterownika). Od momentu startu modułu Aspad wartości zadane przed wyłączeniem będą dostępne dla wszystkich użytkowników modułu Asmen w danym systemie.

 

NIE_ODTWARZAJ odwołuje deklarację ODTWARZAJ.

 

NIE_PAKUJ

 

Atrybut NIE_PAKUJ zmienia dwie cechy archiwizacji.

 

 

PAKUJ odwołuje deklarację NIE_PAKUJ.

 

KAŻDY

 

Atrybut KAŻDY może być stosowany tylko z archiwum typu B. Zmienna musi być przy tym pozyskiwana z kanału, którego drajwer udostępnia dodatkowe usługi pozwalające na pobieranie każdej przychodzącej wartości. Aktualnie takie możliwości ma drajwer SINAUT.

 

Atrybut KAŻDY spowoduje zapis do archiwum B wszystkich wartości pobranych przez drajwer, niezależnie od cyklu próbkowania i kolejności ich udostępniania. Cykl próbkowania oznacza wtedy jedynie czas ważności pobranych danych.

 

NIE_KAŻDY odwołuje deklarację KAŻDY.