1.3.6.5.    Sieciowy dostęp do danych Aspada

           

 

Aspad, w obecności programu Aslink, udostępnia w sieci komputerowej dane zgromadzone w swoich plikach archiwalnych (warunkiem jest jeszcze posiadanie klucza z uprawnieniami serwera). Aspad jest wtedy serwerem sieciowym tych zasobów. Udostępnione dane można czytać na innych komputerach w sieci za pośrednictwem programów Aspad, dla których te same zasoby zostały wyspecyfikowane w parametrach archiwum sieciowego. Dalej będą one nazywane klientami sieciowymi tych zasobów.

 

 

Dla klienta parametr Powtarzanie szukania serwerów określa, jak często ponawiać próbę szukania serwera, jeżeli zasób nie jest aktualnie dostępny w sieci:

 

 

Architekt > Obszary i komputery > moduł Dane archiwalne > zakładka Standardowe

 

 

 

Parametr Wyszukiwanie serwerów mówi jak długo, w trakcie wyszukiwania zasobów w sieci, należy czekać na zgłoszenia serwerów:

 

 

Architekt > Obszary i komputery > moduł Dane archiwalne > zakładka Wyszukiwanie serwerów