1.3.6.4.    Automatyczne kasowanie najstarszych plików

 

 

Możliwe jest zadawanie czasu, po jakim określone pliki danego zasobu mają być automatycznie usunięte. Stwarza to możliwość przechowywania przebiegów, które mają być zapominane po określonym czasie, wyrażonym w dniach.

 

Przypadkowa, nawet chwilowa, duża zmiana czasu komputera mogłaby doprowadzić do automatycznego usunięcia ważnych plików. W celu uniknięcia takiej sytuacji, po upływie terminu ważności pliku, jego nazwa *.ahf zamieniana jest na *.ahr~, a ten jest jeszcze przechowywany przez kolejne 10% okresu ważności pliku.

 

 Patrz:  Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Konfiguracja danych archiwalnych > Parametryzacja archiwum > Parametry standardowe