1.3.6.3.    Automatyczne tworzenie kopii zapasowych

 

 

Aspad może cyklicznie tworzyć kopie zapasowe plików archiwalnych typu D, M i Y na dodatkowym dysku. Do tego celu służy opcja Kopia określająca, które pliki i kiedy należy kopiować.

 

 Patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Konfiguracja danych archiwalnych > Parametryzacja archiwum > Parametry określające sposób tworzenia kopii zapasowej archiwum