1.3.6.2.    Zadawanie podstawowych parametrów archiwizacji    

 

 

Przy startowaniu archiwizacji konieczne jest określenie kilku jej globalnych parametrów. Do ich specyfikacji służy moduł Dane archiwalne w programie Architekt. Dokładne opisy poszczególnych opcji podano w:

 

 

Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Konfiguracja danych archiwalnych

 

 

Archiwum Aspada dzieli się na zasoby:

 

Archiwum do odczytu,

Archiwum do zapisu,

Archiwum pomocnicze,

Archiwum sieciowe.

 

 

 

Przebiegi zmiennych danego zasobu są zapisywane lub czytane do/z plików archiwalnych umieszczonych w kartotekach określonych dla powyższych rodzajów archiwum.

 

Archiwum definiowane jest przez następujące parametry:

 

zasób                  - logiczna nazwa archiwum,

rodzaj                 - rodzaj parametryzowanego zasobu:

STANDARD          - archiwizacja w plikach,

MSSQL                - archiwizacja w bazie danych,

dodatkowe parametry - parametry zależne od rodzaju zasobu.

 

 

 Patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Konfiguracja danych archiwalnych > Parametryzacja archiwum