1.3.6.1.    Specyfikacja odcinków czasu w plikach konfiguracyjnych

 

 

W plikach konfiguracyjnych często zachodzi potrzeba określenia horyzontu czasowego, częstotliwości lub okresu wykonywania określonych akcji. W parametryzacji Aspada zastosowano jednolity sposób ich specyfikacji. Opis czasu podaje się w następującej formie:

 

<liczba><jednostka> [<liczba><jednostka> [...]]

 

gdzie:

 

<liczba>                - jest liczbą podanych po niej jednostek czasu, mieszczącą się w granicach od 1 do 32767,

<jednostka>          - określa jednostkę czasu, którą może być:

s            - sekunda,

m           - minuta,

g lub h    - godzina,

d            - doba.       

 

 

 

 

  PRZYKŁAD

 

3600s                             lub  1g                                     =  1 godzina

1g30m                            lub  1g 30m lub  90m                   =  1 godzina 30 minut

48h                                lub  48g  lub  2d                         =  2 doby