1.3.5.     Konfigurowanie systemu przy instalacji modułu Aspad

 

 

Przed uruchomieniem modułu Aspad należy:

 

 

Nie trzeba tworzyć ręcznie kartotek zawierających archiwum, gdyż Aspad może je utworzyć sam w momencie uruchomienia.