1.3.3.     Wymagania systemowe

 

 

Aspad jest przeznaczony do współpracy z innymi modułami systemu Asix. Jest on dostarczany jako biblioteka DLL. Ładowanie biblioteki odbywa się automatycznie podczas ładowania Asixa.

 

Dla zapewnienia poprawnej pracy Aspada konieczne jest, by Asmen został sparametryzowany tak, aby dostarczał wszystkie archiwizowane dane.

 

Dla prawidłowej pracy w sieci wymagany jest także moduł Aslink wraz z oprogramowaniem sieciowym.

 

Dodatkowo w przypadku pracy z archiwum B i przebiegami wzorcowymi P wymagany jest dostęp do serwera SQL. Do pakietu Asix dołączany jest instalator SQL Server Express.

 

Konfiguracja modułu Aspad pod kątem realizacji archiwizacji typu B opisana została w części Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Program archiwizacji danych Aspad > Archiwizacja typu B > Dodatkowe wymagania archiwum typu B.

 

Wymagania dla archiwum X: Serwer Microsoft SQL od wersji 2008 R2.

 

W części Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Program archiwizacji danych Aspad > Wymagania systemowe > Pamięć operacyjna podano metody oszacowania wielkości pamięci operacyjnej i dyskowej wymaganej dla pracy modułu archiwizacji Aspad w zależności od liczby zmiennych archiwizowanych i typów archiwum.