1.3.1.5. Cechy archiwizacji prowadzonej w relacyjnej bazie danych SQL

 

 

Archiwizacja danych prowadzona w relacyjnej bazie danych SQL:

 

• nielimitowana liczba zmiennych rejestrowanych;

• maksymalna częstotliwość próbkowania = 10 próbek na sekundę;

• wsteczne uzupełnianie danych historycznych wymagane np.:

• w systemach dyspozytorskich ze zbieraniem danych na łączach modemowych, w paczkach za określony przedział czasu;

• w komunikacji z urządzeniami umożliwiającymi buforowanie danych pomiarowych, po przerwie spowodowanej brakiem

komunikacji.

• typy danych archiwalnych: bajt, pojedyncze/podwójne słowo, zmienny przecinek.