1.3.1.2.    Parametry konfiguracyjne modułu Aspad

 

 

Parametry Aspada są deklarowane w pliku konfiguracyjnym Serwera Danych przy użyciu programu Architekt:

 

 

Architekt > Obszary i komputery > moduł Dane Archiwalne

 

 

 Patrz: część Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > rozdz. Konfiguracja danych archiwalnych