1.3.1.1.    Podstawowe cechy programu Aspad    

 

 

Program Aspad dla wersji pakietu Asix charakteryzuje się następującymi cechami:

 

 

Opis programu AspadTools można znaleźć w odrębnym podręczniku "AspadTools".