1.3.10.2 Parametryzacja

 

 

Parametry agregacji i archiwizacji agregatów przechowywane są w pliku konfiguracyjnym XML Serwera Danych systemu Asix.

 

Parametryzacji należy dokonać przy użyciu programu Architekt:

 

Architekt > Obszary i komputery > Dane archiwalne > <nazwa zadeklarowanego archiwum> > zakładka Agregaty:

 

Parametry:

 

Lista okresów - jest listą okresów agregacji w konwencji modułu danych archiwalnych oddzielonych pionowymi liniami, np. 5m | 1h - oznacza wyliczanie agregatów 5-minutowych i 1-godzinnych.

 

Lista agregatów - jest listą nazw agregatów, oddzielonych pionowymi liniami, np.: Jakość_Dobra | Jakość_Zła | Średnia

 

Horyzont agregacji - to ograniczenie na najstarsze dane do agregacji, podane w konwencji modułu danych archiwalnych, np.: 366d - oznacza, że nie będą archiwizowane agregaty starsze niż rok. Horyzont agregacji nie jest wymagany - brak wartości oznacza agregację wszystkich danych.