1.3.10.1. Wymagania Agregatora

 

 

Agregator korzysta z podstawowego rodzaju archiwum danych, co wymaga określenia podstawowego typu archiwizacji dla każdej zmiennej.