1.2.9.     Wymiana danych poprzez lokalną sieć komputerową

 

 

Lokalna sieć komputerowa może być wykorzystana do stworzenia takiej konfiguracji systemu Asix, w której tylko część komputerów (serwery danych) ma bezpośrednie połączenie ze sterownikami, natomiast pozostałe komputery (stacje robocze) korzystają z informacji udostępnianych przez serwery danych za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowej.

 

Kanały transmisji systemu Asix służące do pozyskiwania danych poprzez lokalną sieć komputerową noszą nazwę kanału sieciowego.

 

Wymiana danych w lokalnej sieci komputerowej pomiędzy stacjami systemu Asix jest realizowana przez moduł NETSRV. Moduł ten jest ładowany automatycznie przy instalacji Asixa.

 

 

 

Konfiguracji sieci dokonuje się za pomocą programu Architekt w pliku konfiguracyjnym Serwera Danych. 

 

 Patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Konfiguracja parametrów danych bieżących dotyczących serwera sieci.