1.2.9.4.    Redundancja    

           

 

W celu podniesienia niezawodności komunikacji ze sterownikami w systemie Asix zaimplementowano redundantne kanały transmisji. Pozwalają one na dostęp do źródła danych zastępczym kanałem sieciowym w sytuacji, kiedy podstawowy kanał transmisji nie działa poprawnie.

 

Rys. Klasyczne archiwum - archiwizacja danych z modułu Asmen.

 

 

 

Rys. Klasyczne archiwum - redundancja (dwa lub więcej serwerów).

 

 

Redundancja może być deklarowana jedynie dla kanałów fizycznych, tzn. takich, które wykorzystują bezpośrednie połączenie ze sterownikiem.

 

Parametry, służące do deklaracji kanałów redundantnych, deklarowane są za pomocą opcji Redundancja dla każdego kanału indywidualnie. Opcja dostępna jest w:

 

 

Architekt > Obszary i komputery > moduł Dane bieżące > pozycja zadeklarowanego kanału > zakładka Zaawansowane:

 

 

opcja Redundancja:

 

 

serwer_1, serwer_2, ..., serwer_n

 

gdzie:

 

serwer_i                  - nazwa komputera systemu Asix, na którym należy szukać kanału zastępczego

 

 

 

Deklaracja opcji Redundancja oznacza, że w przypadku błędów transmisji w kanale transmisji nazwa_logiczna, dane pomiarowe będą pochodziły z serwera danych, na którym zadeklarowano kanał transmisji mający identyczną nazwę nazwa_logiczna.

 

Jeśli w deklaracji kanału redundantnego nie podano nazw serwerów danych, to kanał zastępczy będzie mógł być udostępniony przez dowolny serwer danych, dysponujący wymaganym kanałem transmisji. W przeciwnym razie kanał zastępczy będzie poszukiwany jedynie na tych serwerach danych, których nazwy umieszczono w deklaracji kanału redundantnego.

 

Na stacji Asixa st1, poprzez którą są realizowane sterowania z innej stacji Asixa st2, w przypadku redundancji, powinno być zadeklarowanie zezwolenie wykonania tych sterowań:

 

Architekt > Obszary i komputery > moduł Dane bieżące > pozycja zadeklarowanego kanału > zakładka Zaawansowane:

 

 

opcja Zezwolenie zapisu:

 

 

stacja_1, stacja_2, ..., stacja_n

 

gdzie:

 

stacja_i                  - nazwa komputera systemu Asix, która posiada uprawnienia do zdalnego sterowania w tym kanale