1.2.9.3.    Praca stacji roboczej w trybie POMOST    

 

 

W typowych zastosowaniach systemu Asix serwery danych udostępniają jedynie te dane, które pochodzą z kanałów fizycznych (bezpośrednie połączenie ze sterownikiem). Istnieją jednak specyficzne rozwiązania, w których stacja robocza musi pełnić rolę serwera danych dla innych stacji roboczych. Sytuacja taka jest typowa w konfiguracjach, w których stacja robocza systemu Asix jest pomostem (gateway) pomiędzy dwiema lokalnymi sieciami komputerowymi. W takim przypadku kanały sieciowe stacji roboczej muszą być traktowane na równi z kanałami fizycznymi w zakresie udostępniania danych w lokalnej sieci komputerowej. Ten tryb pracy stacji roboczej jest określany mianem pracy w trybie POMOST.

 

Praca stacji roboczej w trybie POMOST deklarowana jest przy użyciu parametru Tryb Pomost:

 

 

Architekt > Obszary i komputery > moduł Dane bieżące - serwer sieci > zakładka Standardowe.

 


Na tej zakładce deklaruje się wszystkie opcje pracy programu netsrv.dll, który realizuje pracę Asixa w trybie pomost (gateway).

 

 

Rysunek: Deklaracja pracy stacji w trybie POMOST.