1.2.9.1.    Deklaracja kanału sieciowego    

 

 

 

Parametry służące do deklaracji kanałów sieciowych obejmują:

 

Nazwa                  - nazwa logiczna kanału sieciowego,

NETWORK              - nazwa drajwera,

Sieciowa nazwa serwera - nazwa komputera, który może pełnić rolę serwera danych (opcja).

 

 

 

program Architekt > Obszary i komputery > Dane bieżące > dodana pozycja kanału dla drajwera NETWORK > zakładka Standardowe > Parametry:

 

Nazwa

Drajwer: NETWORK

 

 

 

Rysunek: Deklaracja kanału NETWORK.

 

 

 

Architekt > Obszary i komputery > Dane bieżące > dodana pozycja kanału dla drajwera NETWORK > zakładka Network> Parametry:

 

Sieciowa nazwa serwera

 

 

 

 

Rysunek: Deklaracja komputerów pełniących rolę serwerów danych.

 

 

 

 

Deklaracja oznacza, że wartości zmiennych procesowych zadeklarowanych w kanale sieciowym nazwa_logiczna, będą pochodziły z serwera danych, na którym zadeklarowano kanał transmisji mający identyczną nazwę logiczną, jak przedmiotowy kanał sieciowy. Przedmiotowy kanał transmisji serwera danych musi spełniać jeden z poniższych warunków:

- obsługuje bezpośrednie połączenie ze sterownikiem,

- jest kanałem typu NONE,

- jest kanałem sieciowym komputera działającego w trybie POMOST  ( Patrz: Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Wymiana danych poprzez lokalną sieć komputerową > Praca stacji roboczej w trybie POMOST).

 

Jeśli w deklaracji kanału sieciowego nie podano nazw serwerów danych, to stacja robocza będzie się mogła przyłączyć do dowolnego serwera danych, dysponującego wymaganym kanałem transmisji. W przeciwnym razie zakres serwerów będzie ograniczony do tych komputerów, których nazwy umieszczono w deklaracji kanału sieciowego.

 

 

 W nazwach komputerów sieciowych nie są rozróżniane duże i małe litery.