1.2.7.     Diagnostyka poprawnego formatu liczb odczytywanych ze sterowników

 

 

Moduł Asmen sprawdza, czy odczytywane ze sterowników liczby FLOAT są zgodne z formatem IEEE 754.

 

Jeśli zostanie znaleziona liczba o wartości NAN lub INF, to zmiennej (przypisanej do tej liczby) zostaje nadana wartość 0 oraz status błędu AVD_BAD. Równolegle wyprowadzany jest komunikat w oknie panelu kontrolnego zawierający typ błędu (NAN lub INF) oraz nazwę zmiennej o złym formacie. O ile został zadeklarowany plik logu dla danej aplikacji, wówczas powyższy komunikat zostanie tam zapisany.