1.2.5. Parametry konfiguracyjne modułu Asmen

 

 

Parametry Asmena są zadawane w  pliku konfiguracyjnym Serwera Danych XML za pośrednictwem programu Architekt.

 

 

 Patrz: Serwer Danych > 2. Parametryzacja Serwera Danych > Konfiguracja parametrów danych bieżących.