2.2.14. Zmienne systemowe

 

Szczególny rodzaj zmiennych stanowią zmienne systemowe:   

__USERID__ - zapewnia dostęp do identyfikatora aktualnie zalogowanego użytkownika;

__USERNAME__ - zapewnia dostęp do nazwy aktualnie zalogowanego użytkownika;

__USERLEVEL__ - zapewnia dostęp do aktualnie obowiązującego poziomu uprawnień;

__AGR_IdGrupy__ - pozwala na wyświetlenie stanu aktywności alarmów należących do wspólnej grupy.