2.5. Zadeklarowanie pliku konfiguracyjnego Serwera Danych

 

Plik konfiguracyjny serwera danych należy zadeklarować w ustawieniach źródła danych procesowych wybranego stanowiska:

 

 program Asix.Evo.exe > eksplorator aplikacji dla danego stanowiska > Ustawienia stanowiska > Źródła danych > opcja Łącz za pomocą Serwera Danych/Plik konfiguracyjny Serwera Danych

 

Rys. Zadeklarowanie pliku Serwera Danych w parametrach aplikacji Asix wersji Evo.