2.2.15. Mirroring

 

Opcjonalnie baza definicji zmiennych może obsługiwać mirroring. Aby użyć tę funkcje, należy podać nazwę serwera MS SQL, zawierającego mirror bazy definicji zmiennych. Mirroring bazy definicji zmiennych znacząco zwiększa dostępność bazy.

Mirroring definiowany jest na etapie deklaracji formatu bazy definicji zmiennych:

Baza definicji zmiennych > zakładka Format

 

 

 cwiczenie_bpi13   Konfiguracja mechanizmu mirroring dla bazy definicji zmiennych:

 

 

  1. Skonfiguruj usługi serwera Microsoft SQL na komputerze głównym tak, żeby pracowały pod tym samym użytkownikiem (lokalnym lub domenowym). Dodaj użytkownika do listy użytkowników serwera SQL i nadaj mu rolę 'sysadmin'.

  2. Na obu serwerach otwórz porty 1433 i 5022.

  3. W programie Architekt w opcjach formatu bazy wprowadź nazwę serwera mirror i wygeneruj bazę definicji zmiennych na serwerze głównym.

  4. Wykonaj backup bazy definicji zmiennych.

  5. W programie Architekt za pomocą polecenia Baza definicji zmiennych > Mirror > Kopiowanie użytkownika '_asix_internal' skopiuj użytkownika '_asix_internal' z serwera głównego na mrror.

  6. Odtwórz backup bazy definicji zmiennych na serwerze mirror w trybie RESTORE WITH NORECOVERY.

  7. Za pomocą Microsoft SQL Server Management Studio włacz mirroring bazy (menu lokalne bazy > Tasks > Mirror).