2.2.3.2. Generowanie bazy z plików ZEZ/DB

 

 

W przypadku baz definicji zmiennych w formacie Paradox wykorzystywanych w starszych wersjach Asixa (wersja 4 i wcześniejsze) należy przekonwertować je do formatu standardowych baz systemu Asix. Patrz rozdział: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych >  Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Konwertowanie bazy definicji zmiennych z formatu Paradox na format Jet lub MS SQL.