2.2.3.11. Deklarowanie maksymalnej długości nazwy zmiennej

 

 

Dla baz definicji zmiennych tworzonych w trybie generatora istnieje możliwość użycia opcji definiującej maksymalną długość nazw zmiennych: 50 znaków dla aplikacji klasycznych i 255 dla aplikacji w wersji Evo. Opcja Maksymalny rozmiar nazwy zmiennej dostępna jest przy trybie tworzenia bazy definicji zmiennych przy użyciu generatora, na zakładce Opcje:

 

Architekt > Bazy danych > Baza definicji zmiennych > Opcje

 

 

 

Rys. Baza definicji zmiennych > Opcje > Maksymalny rozmiar nazwy zmiennej.