2.2.2.4. Deklarowanie długości nazwy zmiennej

 

Sprawdzanie maksymalnego rozmiaru zmiennej w edytorze bazy definicji zmiennych jest wykonywane w odniesieniu do aktualnego rozmiaru kolumny Nazwa. Chcąc zmienić ograniczenie dotyczące długości zmiennej, należy użyć opcji Zmień rozmiar atrybutu dla pola Nazwa. Opcja dostępna w menu edytora bazy definicji zmiennych.

 

 

 

Rys. Okno 'Modyfikacja szerokości atrybutu'.