2.10.4. Deklaracja wersji plików archiwum standardowego

 

 

 

Zakładka Zaawansowane obejmuje następujące parametry:

 

 

 

Rysunek: Widok okna deklarującego wersje plików archiwum standardowego.

 

 

 

Wersja 1 - zgodna z wersjami Asix od 5.0 do 7.0 (Aspad 6 i 7).

 

Wersja 2 - dostępna od wersji Asix 7.1 (Aspad 8).

 

 

W wersji 2 archiwum obsługiwane są długie nazwy zmiennych, nazwy zmiennych zawierające znaki UNICODE oraz archiwizacja z pełną precyzją liczb typu Double i Int64.

 

 

OSTRZEŻENIE: Uruchomienie aplikacji przy użyciu Asixa w wersji 7.0 lub wcześniejszej z plikami archiwum w wersji 2 spowoduje uszkodzenie tych plików.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Nie wolno kopiować plików archiwum w wersji 2 do pakietów Asix wcześniejszych ni 7.1.

 

Odczyt sieciowy archiwum w wersji 2 przez wcześniejsze wersje pakietu Asix podlega pewnym ograniczeniom:

 

1. Nie są dostępne zmienne o długich nazwach.

2. Funkcje uzupełniania danych, replikacji archiwum, obiekt WYKRES oraz skrypty VBSScript i JScript w Asixie klasycznym:

 

- nie działają w pakiecie Asix 5.2 lub wcześniejszych,

- działają w pakietach Asix 6 i Asix 7.0 tylko pod warunkiem aktualizacji modułu Aspad, przy czym wydajność odczytu jest wtedy zmniejszona w stosunku do archiwum w wersji 1.