2.3. Dodanie definicji alarmów SQL do bazy definicji zmiennych    

 

 

 

Generowanie bazy definicji alarmów na podstawie alarmów SQL dotyczy przypadku, kiedy informacje o wszystkich zdarzeniach alarmowych przechowywane są w bazie SQL. Generator bazy definicji alarmów SQL w programie Architekt na podstawie archiwum zdarzeń przechowywanych w bazie SQL generuje bazę definicji alarmów dołączaną do bazy definicji zmiennych.

 

 

 

 

 Aby dołączyć definicje alarmów SQL do bazy definicji zmiennych:

 

 

 

1. Określ źródło definicji alarmów: (źródłem jest aplikacja Asix.Evo, możliwy jest też odczyt plików XML ze starszych klasycznych wersji aplikacji Asix):

 

Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów SQL > zakładka Źródła danych > opcja: Dodaj źródło danych

 

2. Wygeneruj bazę definicji alarmów (operacja ta dołącza definicje alarmów i grup alarmów do istniejącej bazy definicji zmiennych):

 

Program Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Źródła danych > opcja Operacje: Generuj.

 

 

 

 

Rys. Architekt - Generator bazy definicji alarmów SQL.