2.10. Konfiguracja danych archiwalnych

 

 

 

Grupa parametrów  Dane archiwalne obejmuje ustawienia pracy modułu Aspad, w tym parametry rejestracji i późniejszego odtwarzania przebiegów czasowych zmiennych.

 

Moduł Aspad pozwala na archiwizację zmiennych każdego typu dozwolonego w module Asmen, pod warunkiem, że są to zmienne skalarne. Mogą to być zarówno zmienne procesowe, jak i uzyskiwane w wyniku przeliczeń lub symulacji. W obecnej wersji nie można archiwizować tablic. Oprócz wartości i czasu przechowywany jest także status wartości zgodny ze standardem OPC. Dane gromadzone są zarówno w plikach o specjalnie zaprojektowanej strukturze (archiwum D, M, Y - podział na pliki odpowiednio dobowe, miesięczne lub roczne), jak i w bazach danych (archiwum B).

 

książka_bpi2

Szczegółowy opis możliwości funkcjonalnych modułu Aspad znajduje się w części Serwer Danych > 1. Obsługa danych procesowych Serwera Danych > rozdziale Aspad - program Archiwizacji Danych.