2.10.10. Zarządzanie archiwami

 

 

 

W menu uruchamianym po kliknięciu prawym klawiszem myszki na pozycji Dane archiwalne dostępne jest również polecenie Zarządzaj archiwami, umożliwiające masowe kopiowanie, usuwanie archiwów pomiędzy komputerami/obszarami oraz zmiana typu archiwum (do zapisu, do odczytu, pomocnicze, sieciowe).

 

 

 

Rysunek: Okno 'Zarządzanie archiwami'.