2.10.9.7. Deklaracja wartości o określonym statusie

 

 

Zakładka Zaawansowane pozwala skonfigurować archiwizację wartości w zależności od statusu:

 

 

Rysunek: Okno parametrów archiwum  - zakładka 'Zaawansowane'.

 

 

 

 

 

         Wartość domyślna: domyślnie archiwizowane są tylko wartości o statusie dobrym.

 

 

Wersja 1 - zgodna z wersjami Asix od 5.0 do 7.0 (Aspad 6 i 7).

 

Wersja 2 - dostępna od wersji Asix 7.1 (Aspad 8).

 

 

W wersji 2 archiwum obsługiwane są długie nazwy zmiennych, nazwy zmiennych zawierające znaki UNICODE oraz archiwizacja z pełną precyzją liczb typu Double i Int64.

 

 

OSTRZEŻENIE: Uruchomienie aplikacji przy użyciu Asixa w wersji 7.0 lub wcześniejszej z plikami archiwum w wersji 2 spowoduje uszkodzenie tych plików.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Sprawny odczyt sieciowy archiwum w wersji 2 w obiektach Wykres, Skryptach oraz uzupełnianiu danych lub replikacji jest możliwy tylko przy użyciu Aspada 8 (Asix 7.1) lub nowszego.

 

W Asixie 5.2 lub starszym odczyt sieciowy archiwum w wersji 2 nie jest możliwy.

 

W pozostałych wersjach Asixa konieczna jest aktualizacja Aspada dedykowana dla danego pakietu, a wydajność odczytu będzie zmniejszona.

 

Obniżenie wydajności przy łączeniu się starszych Aspadów z nowym np. przy replikacji lub uzupełnianiu, wynika z tego, że nie mogą wtedy przesyłać danych w postaci skompresowanej, a tylko po dekompresji, co powoduje zmniejszoną wydajność operacji sieciowych. Jeszcze starsze Aspady (z Asixa 5.2) nie potrafią w tej sytuacji przesyłać ani danych skompresowanych, ani zdekompresowanych.

 

W przypadku programów: AsixConnectowi i Trendom jest wszystko jedno, czy łączą się z Aspadem 7 czy 8 i czy archiwum jest w wersji 1 czy 2.