4.8.9.5     Parametry określające sposób tworzenia kopii zapasowej archiwum

 

 

 

   Zakładka Kopia dotyczy opcji:

 

    

 

 

Rysunek: Okno parametrów archiwum  - zakładka 'Kopia'.

 

 

 

 

         Wartość domyślna: kopia zapasowa nie jest tworzona

 

Wartość domyślna: brak

 

Wartość domyślna: 1 dzień

 

 

Rysunek: Pole deklaracji długości cyklu inicjowania tworzenia kopii zapasowych.

 

 

 

 

Wartość domyślna: 1 godzina i 30 minut

 

Wartość domyślna: brak deklaracji typu

 

 

 

 

 

uwaga Dla jednego zasobu można zadeklarować kilka archiwów, do których tworzone będą kopie - co pozwala np. na kopiowanie plików dobowych w inne miejsce niż miesięcznych.