2.10.9.4. Zarządzanie odczytem danych

 

 

Zakładka Zarządzanie pozwala określić następujące parametry:

 

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów archiwum  - zakładka 'Zarządzanie'.

 

 

 

 

 

Tryb pracy:

 

Nazwy sieciowe stacji należy wpisać, oddzielając je przecinkami.

Wartość domyślna: nie ma ograniczeń dotyczących odczytu.