2.10.9.3. Zarządzanie uzupełnianiem danych

 

    

 

Zakładka Uzupełnianie pozwala określić następujące parametry:

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów archiwum  - zakładka 'Uzupełnianie'.

 

 

 

Wartość domyślna: opcja wyłączona

 

 

Wartość domyślna: dane uzupełniane są z dowolnego serwera dysponującego danym zasobem

 

Wartość domyślna: uzupełniany jest bieżący i poprzedni plik archiwum.