2.10.9.2. Parametry archiwizacji agregatów

 

      

 

Zakładka Agregaty umożliwia parametryzację Agregatora - modułu systemu Asix przeznaczonego do wyliczania i archiwizacji danych statystycznych. Domyślnie funkcja jest załączona z rekomendowanymi ustawieniami.

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów archiwum  - zakładka 'Agregaty'.

 

 

 

 

 

 

 

Przycisk Ustaw wartości rekomendowane pozwala ustawić okresy danych 1m,1h oraz wszystkie agregaty. Wymienione opcje ustawiane są domyślnie przy tworzeniu nowego archiwum.