2.10.8. Parametryzacja cyklicznego pobierania danych historycznych dla wybranych drajwerów komunikacyjnych

 

   

Niektóre drajwery systemu Asix umożliwiają pobieranie przez aplikację brakujących danych historycznych z urządzeń (które same w sobie archiwizują wartości pomiarów) lub z zewnętrznej bazy danych. Dane historyczne udostępniane są przez następujące drajwery: Baza, DMS285, DMS500, Talas, Macmat, DataPAF, Mevas.

 

 

 

 

Parametryzacja sposobu pobierania danych historycznych odbywa się przy użyciu opcji znajdujących się na zakładce Pobieranie danych historycznych:

 

   

Rysunek: Okno parametrów danych archiwalnych  - zakładka 'Pobieranie danych historycznych'.

 

 

 

Wartość domyślna: 10 sekund

 

uwaga W procesie uzupełniania danych potrzebna jest informacja o tym, jaka jest długość dziury w archiwum wynikłej z ostatniego wyłączenia archiwizacji; dla uzyskania tej informacji niezbędne jest pozyskanie pierwszego punktu po tej dziurze; czas zadany w tym miejscu ma pozwalać na pozyskanie pierwszej danej dla każdej zmiennej.

 

 

Wartość domyślna: dla długości cyklu równej 1 godzina i fazy cyklu 5 minut uzupełnianie archiwum będzie miało miejsce 5 minut po każdej pełnej godzinie; długość cyklu liczona jest według czasu UTC.

 

Wartość domyślna: brak