2.10.6. Śledzenie próbkowanych wartości

 

 

 

Zakładka Diagnostyka - śledzenie określa:

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów danych archiwalnych  - zakładka 'Diagnostyka - śledzenie'.

 

 

 

- Podanie samej nazwy zmiennej powoduje śledzenie wszystkich zdarzeń dla danej zmiennej i jej agregatów;

- Podanie nazwy i typu archiwum oddzielonych przecinkiem (np. "A000,D") powoduje śledzenie tylko podanego typu archiwum zmiennej, bez śledzenia innych archiwów i agregatów;

- Podanie nazwy z pełną specyfikacją agregatu (tak jak pojawia się w logach, np. " A000,M-1m-Avg) powoduje śledzenie tylko tego agregatu.

Wartość domyślna: brak zadeklarowanych pozycji

 

 

uwaga W obecnej wersji można w ten sposób śledzić tylko zmienne typu zmiennoprzecinkowego.