2.10.5. Parametry diagnostyczne

 

 

uwaga Zakładka Diagnostyka pojawia się po wybraniu polecenia Widok > Pokaż opcje zaawansowane z menu okna modułu Architekt.

 

    

Zakładka Diagnostyka określa:

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów danych archiwalnych  - zakładka 'Diagnostyka'.

 

 

Wartość domyślna: domyślnie tworzony jest plik logu aspad.log

 

 

 

Wartość domyślna: opcja wyłączona