2.10.3. Parametryzacja okresu uzupełniania danych

 

 

Zakładka Uzupełnianie obejmuje następujące parametry:

 

 

Rysunek: Widok okna parametryzującego okresu uzupełniania danych.