2.10.2. Deklaracja czasu oczekiwania na zgłoszenie serwerów

 

   

uwaga Zakładka Serwer profile pojawia się po wybraniu polecenia Widok > Pokaż opcje zaawansowane z menu okna modułu Architekt.

 

 

 

Zakładka Wyszukiwanie serwerów obejmuje następujące parametry:

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów danych archiwalnych  - zakładka 'Wyszukiwanie serwerów'.

 

 

    

Wartość domyślna: odpowiednio 2 s, 10 s, 1 s

 

 

uwaga Zbyt mały parametr Minimalny czas może spowodować przyłączenie do pierwszego zgłaszającego się serwera, co uniemożliwi zastosowanie kryterium równomiernego obciążania serwerów.

 

Zbyt duży parametr Minimalny czas wydłuży oczekiwanie na nawiązanie połączenia z serwerem.

 

Zbyt mały parametr Maksymalny czas może uniemożliwić przyłączenie do istniejących serwerów.

Zbyt duży parametr Maksymalny czas wydłuży oczekiwanie na rozstrzygnięcie o braku serwera w sieci.