2.10.1. Dane standardowe

 

    

 

Zakładka Standardowe pozwala określić następujące podstawowe parametry archiwizacji:

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów danych archiwalnych  - zakładka 'Standardowe'.

 

 

 

Wartość domyślna: Aspad jest ładowany

 

Wartość domyślna: 60 sekund.

 

uwaga Dobór zbyt krótkiego czasu spowoduje zwielokrotnienie obciążenia sieci operacjami wyszukiwania nieistniejącego serwera. Duża wartość parametru spowoduje, że po włączeniu serwera do sieci nie zostanie on jeszcze przez długi czas zauważony.

 

 

książka_bpi2

Szczegółowy opis archiwizacji warunkowej znajduje się w części Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Program archiwizacji danych Aspad > Archiwizacja warunkowa > rozdziale Deklaracje warunków archiwizacji.

 

 

             

 

 cwiczenie_bpi13   Przykłady warunków archiwizacji:

 

 

Archiwizuj, gdy bity 4. lub 8. zmiennej AAA zmieniły stan:

 

WARUNEK, BNE, @AAA, $@AAA, 0x110

 

Archiwizuj, gdy bit 0. zmiennej archiwizowanej zmienia stan z 0 na 1:

 

WARUNEK, BGT, @, $@, 0x1

 

Archiwizuj, gdy wartość zmiennej archiwizowanej jest poza przedziałem (20,80) i ustawiony jest jeden z bitów 0-3 zmiennej WWW:

 

W1, IN, @, <<, 20, 80, >>

                 W2, BAND, @WWW, 0xF

                 WARUNEK, AND, ?W1, ?W2

 

Archiwizuj w chwili, gdy wartość zmiennej archiwizowanej przekracza granicę 100:

 

W3, GT, @, 100

                 WARUNEK, AND, ?W3, !$?W3