2.9. Konfiguracja parametrów danych bieżących dotyczących serwera sieci

 

 

Konfiguracja parametrów z grupy  Dane bieżące - serwer sieci wiąże się z ustawieniem wartości parametrów konfigurujących sposób wymiany danych poprzez lokalną sieć komputerową.

 

Lokalna sieć komputerowa może być wykorzystana do stworzenia takiej konfiguracji systemu Asix, w której tylko część komputerów (serwery danych) ma bezpośrednie połączenie ze sterownikami, natomiast pozostałe komputery (stacje robocze) korzystają z informacji udostępnianych przez serwery danych za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowej.

 

Kanały transmisji systemu Asix służące do pozyskiwania danych poprzez lokalną sieć komputerową noszą nazwę kanału sieciowego.

 

Wymiana danych w lokalnej sieci komputerowej pomiędzy stacjami systemu Asix jest realizowana przez moduł NETSRV. Moduł ten jest ładowany automatycznie przy uruchomieniu Asixa.