2.9.3. Parametry diagnostyczne

 

 

 

uwaga Zakładka Diagnostyka pojawia się po wybraniu polecenia Widok > Pokaż opcje zaawansowane z menu okna modułu Architekt.

 

 

 

Zakładka Diagnostyka:

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów danych bieżących - serwera sieci  - zakładka Diagnostyka.

 

 

 

 

- Nazwa - Wartość domyślna: plik logu nie jest tworzony

 

- Maksymalny rozmiar - wartość domyślna: 1 MB; po przekroczeniu rozmiaru zadeklarowanego w opcji dotychczasowa zawartość pliku jest kasowana

 

książka_bpi2

Szczegóły na temat wymiana danych poprzez lokalną sieć komputerową można znaleźć w podręczniku ”Asix - podręcznik użytkownika”, rozdziale Menedżer komunikacyjny ASMEN, Wymiana danych poprzez lokalną sieć komputerową.

 

          Wartość domyślna: opcja jest wyłączona