2.9.2. Dane zaawansowane

 

 

uwaga Zakładka Zaawansowane i Zaawansowane2 pojawia się po wybraniu polecenia Widok > Pokaż opcje zaawansowane z menu okna modułu Architekt.

 

 

 

 

 

Zakładki Zaawansowane i Zaawansowane2:

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów danych bieżących - serwera sieci  - zakładka 'Zaawansowane'.

 

 

      Wartość domyślna: opcja wyłączona

 

      Wartość domyślna: opcja włączona

 

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów danych bieżących - serwera sieci - zakładka 'Zaawansowane2'.

 

 

Wartość domyślna: wartości zmiennych procesowych są rozsyłane z okresem zgodnym z deklaracją zmiennej procesowej na serwerze danych

 

     Wartość domyślna: 0

 

        Wartość domyślna: opcja włączona