2.9.1. Dane standardowe

 

 

 

Zakładka Standardowe obejmuje konfigurację następujących opcji:

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów danych bieżących - serwera sieci  - zakładka 'Standardowe'.

 

 

Wartość domyślna: FIZYCZNE

 

W konfiguracjach, w których stacja robocza systemu Asix jest pomostem pomiędzy dwiema lokalnymi sieciami komputerowymi, kanały sieciowe stacji roboczej traktowane są na równi z kanałami fizycznymi w zakresie udostępniania danych w lokalnej sieci komputerowej. Terminale w sieci zakładowej mogą dołączyć się do kanałów sieciowych pomostu.

Wartość domyślna: tryb POMOST nie jest zadeklarowany

 

Wartość domyślna: 1 sekunda

 

Wartość domyślna: 18 (odpowiada jednej sekundzie)

 

Wartość domyślna: 10 sekund