2.8. Konfiguracja parametrów danych bieżących

 

 

 

Grupa parametrów  Dane bieżące obejmuje ustawienia pracy modułu Asmen, w tym szczegółową parametryzację kanałów transmisyjnych - fizycznie realizowanych połączeń pomiędzy komputerem systemu Asix i  sterownikami na obiekcie oraz parametryzację drajwerów komunikacyjnych.

 

W systemie Asix wszystkie operacje związane z dostępem do zmiennych procesowych są realizowane przez moduł Asmen. Moduł Asmen nadzoruje proces cyklicznej aktualizacji wartości zmiennych procesowych w bazie danych oraz pośredniczy we wszystkich operacjach związanych z przesyłem sterowań do obiektu. Bezpośrednia wymiana danych pomiędzy komputerem i sterownikiem obiektu jest wykonywana poprzez drajwery pracujące pod kontrolą Asmena.

 

W oparciu o dokonaną parametryzację tworzone jest repozytorium bieżących wartości zmiennych procesowych (przechowywane przez moduł Asmen w pamięci operacyjnej komputera), do którego mają dostęp wszystkie komponenty systemu Asix. Wartości przechowywanych zmiennych procesowych są na bieżąco aktualizowane poprzez cykliczny odczyt z obiektu.

 

książka_bpi2

Szczegółowy opis funkcjonalności modułu Asmen znajduje się w części Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych > rozdziale Asmen - Menedżer komunikacyjny.