2.8.5. Zarządzanie kanałami

 

 

W menu uruchamianym po kliknięciu prawym klawiszem myszki na pozycji Dane bieżące dostępne jest również polecenie Zarządzaj kanałami, umożliwiające masowe kopiowanie i usuwanie kanałów, zmianę typu drajwera użytego w kanale oraz sortowanie kolejności wyświetlania kanałów w drzewie modułu Dane bieżące.

 

 

Rysunek: Okno 'Zarządzaj kanałami'.