2.8.4. Definicja kanałów komunikacyjnych

 

 

Definicje kanałów komunikacyjnych dodawane są za pomocą polecenia Dodaj kanał po kliknięciu prawym klawiszem myszki na pozycji Dane bieżące. Pojawia się wówczas okno ’Dodaj kanał’, gdzie należy określić nazwę kanału i nazwę drajwera komunikacyjnego.

 

 

 

Rysunek: Okno deklarowania definicji kanałów.

 

 

 

Wyboru nazwy drajwera należy dokonać z listy drajwerów dostępnych w pakiecie Asix, która uruchamiana jest przyciskiem Wybierz w oknie ’Dodaj kanał’.

 

 

Rysunek: Okno wyboru drajwerów komunikacyjnych.


 

 

 

 

Po wybraniu konkretnego drajwera w grupie parametrów Dane bieżące pojawia się pozycja z nazwą wyselekcjonowanego drajwera. Kliknięcie na tę pozycję otwiera w oknie parametrów zakładki, które służą do parametryzacji tego drajwera - zakładki te zostały opisane poniżej. Ponadto, kliknięcie prawym klawiszem myszki na wybranym kanale uruchamia podręczne menu z komendami umożliwiającymi zmianę definicji kanału oraz usunięcie zaznaczonego kanału.

 

 

 

Zakładka Standardowe obejmuje standardowe parametry deklaracji każdego kanału:

 

 

 

Rysunek: Widok okna parametryzującego pracę drajwera komunikacyjnego - zakładka 'Standardowe'.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość domyślna: brak deklaracji kanału podstawowego i redundantnego

 

Wartość domyślna: brak deklaracji

 

 

 

Pozostałe parametry dostępne na zakładce Standardowe zależą od konkretnego zadeklarowanego drajwera.

 

Zakładka z nazwą zadeklarowanego drajwera obejmuje parametry właściwe do skonfigurowania kanału komunikacyjnego dla danego drajwera.

 

książka_bpi2

Opisy parametryzacji poszczególnych drajwerów znajdują się w odrębnym podręczniku "Drajwery komunikacyjne".

 

 

 

uwaga Zakładka Zaawansowane i Zaawansowane 2 pojawia się po wybraniu polecenia Obszary i komputera > Pokaż opcje zaawansowane z menu Widok modułu Architekt.

 

 

 

 

Zakładka Zaawansowane pozwala na parametryzację następujących pozycji:

 

 

 

Rysunek: Widok okna parametryzujących pracę drajwera komunikacyjnego - zakładka 'Zaawansowane'.

 

 

Wartość domyślna: domyślnie kanał redundantny jest szukany na wszystkich komputerach sieci

 

Wartość domyślna: domyślnie żaden z komputerów nie ma uprawnień do zapisu.

 

Wartość domyślna: domyślnie wszystkie komputery mogą czytać zmienne z tego kanału.

 

 

 

   

Zakładka Zaawansowane 2 pozwala na parametryzację następujących pozycji:

 

 

 

Rysunek: Widok okna parametryzującego pracę drajwera komunikacyjnego - zakładka 'Zaawansowane 2'.

 

 

 

Wartość domyślna: nie ma blokady lokalnych sterowań

 

Wartość domyślna: 0