2.8.3. Parametry diagnostyczne

 

 

 

uwaga Zakładka Diagnostyka pojawia się po wybraniu polecenia:

Widok > Pokaż opcje zaawansowane

 

 

 

 

Zakładka Diagnostyka obejmuje:

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów danych bieżących - zakładka 'Diagnostyka'.

 

 

 

 

 

Wartość domyślna: opcja jest wyłączona

 

Wartość domyślna: opcja jest wyłączona

 

 

Zakładka Diagnostyka - śledzenie obejmuje:

 

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów danych bieżących - zakładka 'Diagnostyka - śledzenie'.

 

 

 

 

 

 

Zakładka Diagnostyka - śledzenie sterowań obejmuje:

 

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów danych bieżących - zakładka 'Diagnostyka - śledzenie sterowań'.