2.8.2. Parametry zaawansowane

 

 

 

uwaga Zakładki Zaawansowane i Zaawansowane2 pojawiają się po wybraniu polecenia:

Obszary i komputery > Pokaż opcje zaawansowane

 

 

 

 

Zakładki Zaawansowane i Zaawansowane 2 pozwala na parametryzację następujących pozycji:

 

 

Rysunek: Okno parametrów danych bieżących - zakładka 'Zaawansowane'.

 

 

 

Wartość domyślna: opcja włączona

 

Wartość domyślna: 0

 

Wartość domyślna: 1

 

Wartość domyślna: 128

 

Wartość domyślna: opcja załączona

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów danych bieżących - zakładka 'Zaawansowane2'.

 

 

Wartość domyślna: 1 sekunda

 

Wartość domyślna: 1 sekunda

 

Wartość domyślna: brak zadeklarowanej ścieżki

 

 

uwaga Użycie opcji jest zasadne wyłącznie wtedy - gdy deklaracje zmiennych procesowych pobierane są z plików - tekstowych.

 

Wartość domyślna: opcja jest włączona

 

Wartość domyślna: tryb asynchroniczny nie jest używany