2.8.1. Parametry standardowe

 

 

 

Parametry dotyczące danych bieżących znajdujące się na zakładce Standardowe obejmują:

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów danych bieżących - zakładka 'Standardowe'.

 

 

 

 

Wartość domyślna: domyślnie opcja jest włączona;

 

Przeciążenia te dotyczą zmiennych - w sytuacji gdy zadeklarowany czas odświeżania zmiennych przekracza możliwości kanału transmisyjnego. (Częstość odświeżania deklarowana jest w definicji zmiennej).

 

Wartość domyślna: domyślnie opcja jest wyłączona;

 

 

 

 

uwaga Pole dostępne jest wyłącznie wówczas, gdy definicje zmiennych procesowych pobierane są z plików tekstowych, co zostało uprzednio zadeklarowane w:

Moduł Bazy danych > zakładka Typ > Typ bazy definicji zmiennych: Tekstowa baza definicji zmiennych (Asix 1-4).